Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 – 36η Εταιρική χρήση από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016

36η Εταιρική χρήση από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4088/01/Β/86/4086

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 – 35η Εταιρική χρήση από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015

35η Εταιρική χρήση από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015
ΑΡ.ΓΕΜΗ 000359901000

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 – 34η Εταιρική χρήση από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014

34η Εταιρική χρήση από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4088/01/Β/86/4086

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 – 33η Εταιρική χρήση από 01/07/2013 μέχρι 31/12/2013

33η Εταιρική χρήση από 01/07/2013 μέχρι 31/12/2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4088/01/Β/86/4086

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2013 – 32η Εταιρική χρήση από 01/07/2012 μέχρι 30/06/2013

32η Εταιρική χρήση από 01/07/2012 μέχρι 30/06/2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4088/01/Β/86/4086

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Συνοπτικός ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2011 – 31η Εταιρική χρήση από 01/07/2011 μέχρι 30/06/2012

31η Εταιρική χρήση από 01/07/2011 μέχρι 30/06/2012
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4088/01/Β/86/4086

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ