Γαζωτό

invisible

Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα.

Διαθέσιμα στα μήκη: 2cm – 2,5cm – 3cm – 5cm – 10cm

Αυτοκόλλητο

invisible

Διαθέσιμο μόνο στα 2cm στο λευκό χρώμα.