Θερμοκολλητικά

Θερμοκολλητικό χαρτί 90cm Λευκό – Μαύρο

Θερμοκολλητικό χαρτί Μπιμπίκι 90cm Λευκό – Μαύρο

Ίνες 90cm Λευκό – Μαύρο

Γάζα 90cm – 1,50m Λευκό – Μαύρο

Jersey 90cm – 1,50m Λευκό – Μαύρο

Ύφασμα θερμοκολλητικό για υποκάμισα – γιακάδες – μανσέτες

Αυτοκόλλητες ταινίες χαρτί

Βοηθητικές ταινίες ραφής